Tijdens de driejarige beroepsopleiding Acupunctuur van TCMA word je ingewijd in de traditionele Chinese geneeskunde en word je van het begin af aan gestimuleerd om alles wat je leert, direct in de praktijk toe te passen.

In eerste instantie op elkaar – puntlokalisatie, anamnesetraining, pols voelen, tong- en buikdiagnose, naaldtechnieken, moxa en cupping- en vanaf het tweede jaar ook op echte patiënten.

 

Inhoud van de opleiding acupunctuur

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar krijg je veel nieuwe begrippen te verwerken en een totaal nieuwe visie op gezondheid en ziekte. Je maakt kennis met yin en yang, met de meridianen, energie (Qi) en bloed (Xue) en de andere fundamentele substanties, met de Chinese filosofie en cultuur, de organen, de vijf elementen en de acht principes. Je begint aan de diagnostiek middels anamnese, pols- en tongdiagnostiek.

En er is natuurlijk zoals beloofd veel praktijk in het eerste jaar: je leert meer dan 360 punten, verdeeld over 14 meridianen, precies te lokaliseren.

Je begint aan de diagnostiek middels anamnese, pols- en tongdiagnostiek. Door het uitvragen van de klacht (symptomen), algemene lichaamsfuncties en sociaal-emotionele omstandigheden ontstaat een beeld van de patiënt. Door pols – en tongdiagnose wordt de oorzaak achter de symptomen verklaard. Zo kan een behandeling worden ontworpen die zowel symptomen als oorzaak aanpakt.

Ook begin je met prikken en krijg je al enig gevoel voor naaldtechnieken. Dat alles doe je in kleine groepjes onder leiding van meerdere docenten. Hands-on!

Je loopt twee dagen snuffelstage op een adres naar keuze. Zie ook stage.

In studiegroepjes, die je zelf samenstelt, oefen je buiten de lessen op de puntlokalisatie.

Programma eerste jaar:

 • Yin en yang
 • Chinese filosofie, taal en cultuur, ook krijg je Chinese les in TCM-terminologie en uitspraak
 • Fundamentele substanties: Shen, Qi, Jing, Xue, Jin Ye
 • Meridiaankennis algemeen en de lokalisatie van de acupunctuurpunten
 • De Extra Meridianen of wondermeridianen
 • Vijf elementen (Wu Xing)
 • Acht principes (Ba Gang)
 • Orgaanfysiologie
 • Oorzaken van ziekten
 • Diagnostiek: anamnese, pols en tongdiagnostiek
 • Naaldtechniek, moxa en cupping
TCMA-acupunctuur-opleiding-polsvoelen-door-eerstejaars

Polsvoelen

Tentamens:

In januari en in juni vindt er zowel een theorie- als een praktijktentamen plaats.

 • Theorie: 3 uur schriftelijk, open vragen.

Locatie: Hotel Mitland Utrecht.

 • Praktijk: puntlokalisatie en meridiaanverloop

Locatie: CIG in Amsterdam, stagelocatie van de opleiding.

Je gaat over naar het tweede jaar als je voldaan hebt aan je aanwezigheidsverplichting, zowel voor theorie als praktijk een voldoende hebt behaald en je snuffelstage hebt afgerond met een verslag.

Toegewijde opleiders van capabele acupuncturisten

Capabele docenten die hun taken serieus nemen

Minutieuze stagebegeleiding

Actieve bijdrage van studenten

Het leek een onmogelijke taak om naast mijn werk elk studiejaar met succes af te ronden. Maar door de doordachte opbouw van de lessen en het in praktijk brengen van de geleerde stof gedurende de stages, alsook heel wat thuisstudie en intervisie is het mij steeds gelukt om met voldoening elk jaar goed af te sluiten.

Simon Dixon, student derde jaar

 

Tweede jaar

In het tweede jaar verdiepen we de theorie van het eerste jaar, inclusief de pathologie van de organen en meridianen. Puntlokalisatie is nog steeds belangrijk. Ook beginnen we met de integratie van theorie en praktijk. Je stelt mini-diagnoses en bijbehorende behandelplannen op. Je anamnese verdiept zich. Je leert klachten vertalen in TCM-termen en tekenen bij de patiënt te interpreteren. Daarbij zijn er weer veel praktijk docenten aanwezig die over je schouder meekijken: nog steeds 1 docent op 8 studenten.

Omdat het beroep van therapeut specifieke gespreks- en omgangsvaardigheden vereist (het is nu eenmaal een ander contact dan een klanten-of vriendencontact), wordt er aandacht besteed aan therapeutische vaardigheden. Dit komt uiteraard ook aan bod in de stage.

Je loopt 6 dagen stage, waarbij je steeds zelfstandiger met patiënten aan de slag gaat. Zie stage

Het tweede jaar is essentieel. Je gaat alleen over als je kunt jongleren met alle lesstof. En het allerbelangrijkste: als je in de praktijk hebt laten zien dat je de theorie succesvol kunt toepassen.

tcma.nl_praktijkles_acupunctuur

Praktijkles in kleine groepjes

“TCMA is een fijne opleiding, je leert ontzettend veel en de sfeer is goed!”

Student eerste jaar

 

Programma tweede jaar:

 • Orgaanpathologie
 • Diagnostiek pols en tong
 • Anamnese verdieping
 • Diagnoses stellen
 • Behandelprincipes en puntselectie
 • Puntenergetica
 • Vijf elementen (Wu Xing)ll en lll
 • Extra Meridianen ll en lll
 • Therapeutische vaardigheden
 • Gesprekstechnieken
 • Naaldtechnieken
 • Voeding
 • Abdominale diagnostiek l en ll
 • Qi Gong
 • Syndroom differentiatie
 • 6 divisies, 4 niveau’s, San Jiao
 • Klinische lessen

Tentamens:

In januari en in juni vindt er zowel een theorie- als een praktijktentamen plaats.

 • Theorie: 3 uur schriftelijk, open vragen.

Locatie: Hotel Mitland Utrecht.

 • Praktijk: uitgebreide en geïntegreerde puntlokalisatie, meridiaanverloop, intern verloop

Locatie: CIG in Amsterdam, stagelocatie van de opleiding.

Je gaat over naar het derde jaar als je zowel voor je theorie als praktijk en stage een voldoende hebt behaald en je voldaan hebt aan je aanwezigheidsverplichting.

“Inspirerend en motiverend. Studeren bij TCMA is een verrijking op elk niveau”

Celia Verschoor, student tweede jaar

 

Derde jaar

Het jaar is opgebouwd rondom reguliere ziektebeelden, die volgens TCM-begrippen worden benaderd.

Daarnaast is er verdieping van de Wu Xing, therapeutische vorming, diagnostiek en naaldtechnieken. Je kennis wordt breder en dieper, en je ontwikkelt steeds meer behandelstrategieën.

Steeds meer mensen uit je omgeving vragen je om raad, omdat je alles lijkt te weten!

Je loopt nog meer stage dan het tweede jaar en werkt steeds zelfstandiger, altijd onder begeleiding van een docent.

Ook schrijf je dit jaar een scriptie. Het onderwerp mag je zelf kiezen, maar wordt in overleg met de docenten goedgekeurd.

Programma derde jaar

(alle specialistische onderwerpen worden TCM-gerelateerd):

 • Wu Xing lV
 • Urogenitale aandoeningen
 • Shang Han Lun
 • Gastro-intestinale aandoeningen
 • Bewegingsapparaat:
  • Sportblessures
  • Bi-syndromen
  • Huatojiaji, motorische punten
 • Cardiologie
 • Immuunsysteem:
  •  Infectieziekten
  • Auto-immune aandoeningen
 • Kinderacupunctuur
 • Gynaecologie
 • Neurologie
 • Hoofdpijn, migraine
 • KNO-/ respiratoire aandoeningen
 • Aandoeningen van de psyche
 • Abdominale diagnostiek
 • Therapeutische vorming: interactie met de patiënt

Verder zijn er klinische lessen en krijg je les in scriptie schrijven en praktijkvoering.

“Super interessante opleiding met betrokken docenten”

Kristine Huizinga, student derde jaar

 

Eindexamen:

In januari en in juni vinden de theorie-examens plaats.

 • Theorie: schriftelijk, open vragen (3 uur)

Locatie: Hotel Mitland Utrecht.

Eind juni vindt het afsluitende praktijk examen plaats.

 • Praktijk: het zelfstandig onderzoeken en behandelen van een jou onbekende patiënt, in bijzijn van twee docenten (1,5 uur)

Locatie: CIG, Amsterdam

 

Je mag deelnemen aan het praktijkexamen als je:

 • Een voldoende hebt voor je theorie
 • Een voldoende hebt voor je stage
 • Een voldoende hebt voor je scriptie
 • Voldaan hebt aan de aanwezigheidsverplichting (80% theorie, 90% praktijk, 100% klinische lessen en stage)

Na het behalen van je praktijk examen ben je een erkend acupuncturist en ben je van harte welkom om de post graduate kruidenopleiding van TCMA te volgen één van onze vele, boeiende nascholingen.

TCMA-is-een-SNRO-geaccrediteerde-opleiding-op-HBO-niveau

Duur: 3 jaar


Start: Zaterdag 5 september 2020


Lesdagen: 10 weekenden per jaar


Les locatie:

Hotel Mitland Utrecht


Accreditatie: HBO conform  door SNRO


Studiebelasting: 200 EC (exclusief MBK)


Aanwezigheidsverplichting: 80% theorie, 90% praktijk, 100% klinische lessen en stage


Toelatingseis:

HBO-Medische basiskennis


Collegeld:

€ 2395,- (inclusief examens, syllabi, thee en koffie)

Korting van €150 bij inschrijving vóór 14 juni 2020

Korting van €150 bij inschrijving eerste jaar met een MBK diploma van TCMA


Theorieles: Maximaal 36 studenten per groep


Praktijkonderwijs: 51 u per jaar in kleine groepjes van maximaal 8 op één docent

naaldtechniek-praktijkles-acupunctuuropleiding-tcma-nederland
Acupunctuur diploma Traditional Chinese Medicine Academie Nederland

Als je je praktijkexamen hebt gehaald, ben je een erkend acupuncturist, die zich voldoende toegerust voelt om mensen te gaan behandelen.  Die het durft en die er zin in heeft! Een nieuwe toekomst tegemoet, zowel jij als je patiënten.