Wil je een goede acupuncturist worden?

Dan is de TCMA een goede keus. Een opleiding die extra veel aandacht aan de praktijkvorming besteedt.

Is er een open dag?

Ja, dit jaar was dat op zaterdag 7 april. Een extra open dag vindt plaats op zondag 3 juni. Het programma wordt aangekondigd op de site. Let op: het is geen inloopdag, maar een twee uur durende kennismaking met de TCMA: de inhoud, de locatie, de sfeer, de docenten en studenten van de opleiding. Als je wilt komen, stuur dan even een mail naar info@tcma.nl

Is er wel behoefte aan nog meer acupuncturisten in Nederland?

Jazeker. In onze westerse samenleving worden de oorzaken van ziekten steeds breder en complexer. De reguliere geneeskunde raakt echter steeds gespecialiseerder. De roep om een bredere aanpak wordt daardoor almaar sterker. Juist deze aanpak kunnen acupuncturisten bieden.

Hoe groot is de studielast naast de colleges en de stage?

Gemiddeld moet je in het eerste twee jaar van de tcm-opleiding rekening houden met 8 tot 10 uur zelfstudie per week. Vooral de puntlokalisatie vraagt in het eerste jaar veel tijd. Wij adviseren je ook om oefengroepjes te vormen met medestudenten. Dat kost tijd, maar is erg inspirerend!

Moet ik veel boeken aanschaffen?

Nee, de syllabi  worden gratis verstrekt. Een klein aantal boeken moet zelf worden aangeschaft, zie daarvoor de literatuurlijst.

Kan ik mijn studie onderbreken?

Soms is dat mogelijk. Als je een jaar voldoende afsluit, blijft het resultaat gedurende een jaar staan. Wanneer in de loop van een jaar de studie wordt opgeschort, vervallen de resultaten van de deeltentamens.

Hoeveel studenten zitten er maximaal in een jaar?

Maximaal 36 studenten.

Is er een aanwezigheidsplicht?

Bij praktijklessen is 90% aanwezigheid vereist, klinische lessen 100% en theorie lessen 80%.

Zijn er veel afvallers?

Ongeveer 10% van de studenten valt af.

Wanneer zijn de examens?

De examens zijn in januari en juni.

Hoe zit het met de vakanties?

We volgen de schoolvakanties in het basis- en middelbaar onderwijs voor alle regio’s, en ook met de reguliere en christelijke feestdagen.