Wil je een goede acupuncturist worden?

Dan is de TCMA een goede keus. Een opleiding die extra veel aandacht aan de praktijkvorming besteedt.

Is er een open dag?

Voor 2020 is het programma als volgt: op zondag 5 april 2020 van 10.30-13.00 is er een open dag in Hotel Mitland – Utrecht, onze leslocatie.  Tijdens de open dag zijn er demonstraties en docenten en -ex- studenten om je vragen te beantwoorden. Zie verder de aankondiging op de homepage. Als je wilt komen, stuur dan even een mail naar info@tcma.nl

Is er wel behoefte aan nog meer acupuncturisten in Nederland?

In onze westerse samenleving worden de oorzaken van ziekten steeds breder en complexer. De reguliere geneeskunde raakt echter steeds gespecialiseerder. De roep om een bredere aanpak wordt daardoor almaar sterker. Juist deze aanpak kunnen acupuncturisten bieden. Ook worden steeds vaker inzichten uit de Traditionele Chinese Geneeskunde aangetoond in Westers wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld het bestaan van de hersen-darm-as. Of duiken Chinese kruiden op in de farmacologie (digitalis, taxus etc.).Op deze manier komen beide werelden dichter bij elkaar en is een betere samenwerking mogelijk. Acupuncturisten hebben in het algemeen een bloeiende praktijk.

Hoe groot is de studielast van de acupunctuur opleiding?

Gemiddeld moet je in het verloop van je acupunctuur opleiding rekening houden met 10 uur zelfstudie per week naast de colleges en de stage. Vooral de puntlokalisatie vraagt in het eerste jaar veel tijd. Wij adviseren je ook om oefengroepjes te vormen met medestudenten. Dat kost tijd, maar is erg inspirerend!

Moet ik veel boeken aanschaffen?

Het lesmateriaal wordt aangeboden door middel van syllabi, naar keuze op papier of digitaal. Ook de power points van de lessen worden ter beschikking gesteld. Een klein aantal boeken moet zelf worden aangeschaft, zie daarvoor de literatuurlijst. We maken onderscheid tussen verplicht aan te schaffen boeken en aanbevolen literatuur.

Kan ik mijn studie onderbreken?

Als je een jaar voldoende afsluit, blijft het resultaat gedurende een jaar staan.  Je kunt dan het jaar daarna de draad weer oppakken. Wanneer in de loop van een jaar de studie wordt opgeschort, vervallen de resultaten van de deeltentamens. In geval van ziekte en zwangerschap vinden we in overleg een oplossing.

Hoeveel studenten zitten er maximaal in een jaar?

We hanteren een groepsgrootte van maximaal 36 studenten. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om onze studenten te kennen en te kunnen volgen in hun ontwikkeling. Anoniem onderwijs past niet in onze visie. Voor studenten zelf blijkt het prettig om een groepsgevoel te kunnen opbouwen. Tenslotte maak je met elkaar een bijzondere periode door tijdens je opleiding.

Is er een aanwezigheidsplicht?

De presentieverplichting is als volgt:

  • Bij theorielessen 80%
  • Bij praktijklessen 90%
  • Bij klinische lessen 100%
Zijn er veel afvallers?

Ongeveer 10% van de studenten valt af. De redenen zijn meestal gelegen in het privé-leven. Soms blijkt ook de studiebelasting te hoog in combinatie met werk en gezin. Zonder uitzondering verlaten studenten met pijn in hun hart de opleiding. En vaak zien we ze in een latere fase weer terug.

Wanneer zijn de examens?

De examens zijn in januari en juni: een theoretische én een praktijktoets.

Alleen het derde jaar heeft in januari geen praktijktoets. Zij schrijven een scriptie en doen in juni hun praktijkeindexamen.

Hoe zit het met de vakanties?

Het rooster is zodanig gepland dat de schoolvakanties in het basis- en middelbaar onderwijs voor alle regio’s vrij zijn. Dit geldt ook voor de reguliere en christelijke feestdagen.

Sectie