fbpx

Medisch Westerse nascholingen/MBK opplus

Alle acupuncturisten, of je nu BIG geregistreerd of ex-BIG’ger bent, of ingeschreven staat in het abituriënten register, moeten jaarlijks hun Westers medische kennis nascholen. De beroepsverenigingen NVA en Zhong stellen aan hun leden de eis om drie dagen in drie jaar te volgen. Dat komt overeen met de ene dag per jaar die zorgverzekeraars eisen.

Dat kan saai en belastend zijn, je kunt er ook een feestje van maken.

De TCMA biedt hiervoor een programma aan dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De recensies zijn zonder uitzondering lovend, zowel wat betreft de professionele inhoud als de organisatie en de sfeer. We zetten medisch specialisten in die niet alleen uitblinken op hun vakgebied maar ook nog eens meeslepend kunnen lesgeven.

En als je niet kunt kiezen tussen al die mooie onderwerpen, dan volg je ze gewoon allemaal, want je mag dagen meenemen naar de volgende periode. Kijk op de site van NVA of Zhong hoe dat bij beiden geregeld is.

 

Dit was het aanbod in najaar 2019. We’ll be back!

De TCMA had voor het najaar van 2019 weer een onweerstaanbaar programma georganiseerd, waar je gewoon voor je plezier naar toe gaat. Alle bijeenkomsten zijn op vrijdagen van 12.00-18.30 uur.

Categorie WM-B 2 EC per dag

7 september  12.00-18.30 uur – Carel de Cock, cardioloog: Hartfalen, vallen & opstaan

Vallen & opstaan:
Ongeveer 1 op de 3 volwassenen in West-Europa verliest tenminste 1 maal in zijn of haar leven het bewustzijn. Voor velen is dit éénmalig en kortdurend (in de Angelsaksische literatuur bekend als TLOC – transcient loss of consciousness), voor anderen is dit de eerste én de laatste keer. In dit overzicht wordt inzicht gegeven omtrent de mechanismen van bewustzijnsverlies. Dit varieert van een “common faint” (een vorm van bewustzijnsverlies die vaker door zorgverleners wordt gezien tot 18.000 gevallen van plotse hartdood per jaar in Nederland.

Het falende hart:
Elk jaar krijgen in Nederland 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen. Naar schatting leven er ruim 230.000 mensen met chronisch hartfalen (bron: Hartstichting). De pathofysiologie, symptomatologie, diagnose en behandeling worden alle besproken. Hartfalen moet worden gezien als een symptoom en is geen diagnose. Mede hierdoor varieert de prognose van uitstekend bij corrigeerbaar hartfalen tot slechter dan die van patiënten met een maligniteit bij niet corrigeerbare afwijkingen.

 

 • 8 november 12.00-18.30 uur –  Jan Martijn Oosterveen, huisarts: de kracht van plantaardige voeding bij het voorkomen en behandelen van chronische ziekten
 • Onbewerkt plantaardige voeding
 • kennis van wat “whole food plant based” eten behelst; invloed van WFPB eten op hart en vaat ziekten en DM, niet alleen voorkomen, ook omkeren; gecontroleerde gerandomiseerde trial van WFPB op hart en vaatziekte: de “Ornish heart trial”; Ornish leefstijl programma; kennis van de term “fytonutrienten”; invloed van WFPB eten en leefstijl op risico op kanker en op overleving voor “cancer survivers”; invloed van WFPB eten op auto immuunziekten, huidziekten en erectiele dysfunctie

 

 • 29 november 12.00-15.00 uur – Nielske Weggelaar, kinderarts: Somatisch Onbegrepen Klachten (SOLK) bij kinderen

 

 • 29 november 15.30-18.30 uur – Jan Martijn Oosterveen, huisarts: de invloed van vasten op de gezondheid
 • Vasten
 • historisch perspectief van vasten; internationaal expert opinion over medisch begeleid vasten: consensus guidelines; Amerikaans “water only-vasten” en “Buchinger-vasten”; kennis van het begrip “autophagy”; invloed op TMAO concentraties in bloed en veroudering door vasten; contra indicaties voor vasten; indicaties voor vasten; is vasten veilig?

 

 • 13 december 12.00-15.00 uur – Frank van Hellemondt en Robbart van Linschoten, sportartsen: Sporten op het randje en erover – de meest voorkomende sportblessures en hun behandeling.
 • sport en gezondheid = algemeen/preventie/risico’s acute dood etc.; voeding/hydratie/uitputting/recovery/overtraining (= fysiologie); chronische klachten – achillespees;  chronische klachten – schouder; acute klachten – knieletsel; acute klachten – enkelletsel

 

 • 13 december 15.30-18.30 – Duuk Sierink, psychiater: Depressie, bipolariteit, suïcide.
 • Depressie
 • Suicide
 • Bipolaire stoornis
 • Systeemtherapie: de invloed van de naaste omgeving op de problemen van de patiënt (en andersom)

Categorie WM-C 2 EC per dag

Let op: in het voorjaar van 2020 bieden we weer nieuwe Medisch westerse nascholingsdagen aan! Check binnenkort de website voor nieuwe data en onderwerpen. Van het vertrouwde hoge niveau, in de vertrouwde prettige sfeer.

Alle bijeenkomsten zijn op vrijdagen in Hotel Mitland, Utrecht. www.mitland.nl.

Kosten: € 120 per dag
Alumni: € 110 per dag, lid TCM-Community: € 100 per dag.

Waardering: 2 EC per dag

Inschrijven kan via tcma@tcma.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor het nascholingsprogramma

 

 

Belangrijk nieuws voor acupuncturisten met een MBK-opleiding

De NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) was tot voor kort alleen toegankelijk voor (para-)medici. Nu is het mogelijk om lid te worden van de NVA als je het bezit van een MBK-diploma van 65 EC (40+25 EC).

Voor de benodigde extra 25 EC kun je bij het Medisch westers nascholingsprogramma van de TCMA terecht. Elke dag telt voor 2 EC.

Je hebt na afstuderen drie jaar de tijd om die 25 EC te halen. Je kunt je dus al direct na afronding van je acupunctuur opleiding aanmelden als NVA-lid. In de drie daaropvolgende jaren kun je dan de benodigde 25 EC vergaren. Geen zware opgave want het programma is gevarieerd en razend interessant.

Extra voordeel: die dagen tellen meteen mee als verplichte Westers medische nascholing voor NVA-leden. Twee vliegen in één klap.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden tot de NVA met een MBK-diploma ook op www.acupunctuur.nl