Onderstaande driedaagse in 2019 was een doorslaand succes en herhalen we in het najaar 2020!

13 en (zaterdag) 28 november en 11 december 2020, max. 30 deelnemers (vol=vol)
WM-C, 2 EC per dag

Niet alleen de naald, maar ook wie hem vasthoudt.

We weten allemaal hoe belangrijk de rol van de therapeut is in de behandeling. De behandelaar die zijn mening klaar heeft voor je bent uitgesproken, of die alleen een technisch kunstje op je loslaat zonder jou als geheel te zien, biedt geen vertrouwen. Een niet-oordelende, luisterende houding daarentegen schept veiligheid en biedt een optimaal therapeutisch klimaat. We weten ook allemaal dat in de TCM lichaam, geest en hart onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lichamelijke klachten hebben effect op de mind, en andersom werkt het net zo. Het is belangrijk je patiënt daarvan bewust te maken. Zo kan hij zijn eigen aandeel in zijn herstel vergroten.

Hoe werkt dat? En hoe doe je dat?

De TCMA biedt een driedaagse cursus aan met als thema

“De acupuncturist als counselor”.

“Niets is zichtbaarder dan het verborgene, en niets is duidelijker dan het subtiele” – Confucius –

Deze driedaagse nascholing biedt deelnemers de gelegenheid tot een diepgaande herbezinning op hun therapeutische rol als acupuncturist. Belangrijke vragen waar een antwoord op wordt gezocht zijn:

  • Welke rol speelt Qi in de therapeutische relatie?
  • Hoe kunnen we met behulp van het gesprek en aandacht de bewegingen van Qi en de balans van yin en yang beïnvloeden?
  • Hoe kunnen we de regie van de patiënten in het genezingsproces versterken teneinde krachtiger en duurzamer genezing te bereiken?

Om antwoord te vinden op deze vragen worden bruggen geslagen tussen oosters en westers denken, waardoor het persoonlijke begrip van belangrijke concepten zoals bijvoorbeeld Qi, intuïtie en holisme vernieuwd en verdiept worden. Deze filosofische concepten geven richting, inzicht en inspiratie maar de motor achter het leerproces zijn de actieve werkvormen. Deze zorgen voor de ervaringskennis en het persoonlijke inzicht die nodig zijn om onze rol als therapeut daadwerkelijk te verdiepen.

Alle dagen van 12.00-18.30 uur
Kosten € 350, dagen zijn niet los te volgen
Lid TCM-Community € 320

Docenten:  Sander van Hesteren (counselor, trainer, bioloog)  / Willem Pinksterboer (acupuncturist)

Waar: Hotel Mitland, Utrecht

Accreditatie in categorie WM-C wordt aangevraagd bij NVA en Zhong

 

Intervisie, 3-daagse 2020

(Deze cursus is helaas volgeboekt)

Waarom zucht je als je die ene naam in je agenda ziet staan?
Wat doe je als een behandeling niet het gehoopte resultaat had?
Welk gedrag van je patiënt werkt als een rode lap op een stier bij jou en waarom?
Hoe gebruik je je therapeutisch arsenaal ten volle en effectief?
Hoe breng je meer variatie aan in je behandelingen?

Rondom deze, en al je andere vragen organiseert de TCMA regelmatig intervisiebijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten, in een kleine groep van max 14 deelnemers, hebben steeds een therapeutisch en een vakinhoudelijk gedeelte.
In het therapeutisch deel bespreken we situaties uit je praktijk, waarbij je aanloopt tegen gedrag van de patiënt of reacties van jezelf.
In het vakinhoudelijke gedeelte bespreken we ingebrachte casuïstiek.
De setting is veilig en de sfeer opbouwend.

Wanneer:

  • vrijdag 24 januari 2020
  • vrijdag 6 maart 2020
  • vrijdag 3 april 2020

Alle dagen  van 12.00-18.00 uur

Docenten:

  • Willy Bakers, psycholoog voor therapeutisch gedeelte
  • Marijke Pfeiffer, Katinka van Duijn, Tileke Bos voor vakinhoudelijk gedeelte

Waar: Hotel Mitland, Utrecht
Kosten: € 400 voor drie dagen, voor TCMA-Community leden € 365. De dagen zijn niet los te volgen.

Inschrijven via info@tcma.nl of via dit inschrijfformulier

Accreditatie: WM-C door NVA en Zhong (2 EC per dag)