Onderstaande driedaagse in 2020 was een doorslaand succes en herhalen we in 2021! Hou de website in de gaten voor definitieve data. 

 

Niet alleen de naald, maar ook wie hem vasthoudt.

We weten allemaal hoe belangrijk de rol van de therapeut is in de behandeling. De behandelaar die zijn mening klaar heeft voor je bent uitgesproken, of die alleen een technisch kunstje op je loslaat zonder jou als geheel te zien, biedt geen vertrouwen. Een niet-oordelende, luisterende houding daarentegen schept veiligheid en biedt een optimaal therapeutisch klimaat. We weten ook allemaal dat in de TCM lichaam, geest en hart onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lichamelijke klachten hebben effect op de mind, en andersom werkt het net zo. Het is belangrijk je patiënt daarvan bewust te maken. Zo kan hij zijn eigen aandeel in zijn herstel vergroten.

Hoe werkt dat? En hoe doe je dat?

De TCMA biedt een driedaagse cursus aan met als thema

“De acupuncturist als counselor”.

“Niets is zichtbaarder dan het verborgene, en niets is duidelijker dan het subtiele” – Confucius –

Deze driedaagse nascholing biedt deelnemers de gelegenheid tot een diepgaande herbezinning op hun therapeutische rol als acupuncturist. Belangrijke vragen waar een antwoord op wordt gezocht zijn:

  • Welke rol speelt Qi in de therapeutische relatie?
  • Hoe kunnen we met behulp van het gesprek en aandacht de bewegingen van Qi en de balans van yin en yang beïnvloeden?
  • Hoe kunnen we de regie van de patiënten in het genezingsproces versterken teneinde krachtiger en duurzamer genezing te bereiken?

Om antwoord te vinden op deze vragen worden bruggen geslagen tussen oosters en westers denken, waardoor het persoonlijke begrip van belangrijke concepten zoals bijvoorbeeld Qi, intuïtie en holisme vernieuwd en verdiept worden. Deze filosofische concepten geven richting, inzicht en inspiratie maar de motor achter het leerproces zijn de actieve werkvormen. Deze zorgen voor de ervaringskennis en het persoonlijke inzicht die nodig zijn om onze rol als therapeut daadwerkelijk te verdiepen.

Alle dagen van 12.00-18.30 uur. Deze dagen zijn niet los te volgen.

Docenten:  Sander van Hesteren (counselor, trainer, bioloog)  / Willem Pinksterboer (acupuncturist)

Waar: Hotel Mitland, Utrecht

Accreditatie in categorie WM-C voor 2EC

 

Intervisie, drie dagen in 2021, data volgen.

Waarom zucht je als je die ene naam in je agenda ziet staan?
Wat doe je als een behandeling niet het gehoopte resultaat had?
Welk gedrag van je patiënt werkt als een rode lap op een stier bij jou en waarom?
Hoe gebruik je je therapeutisch arsenaal ten volle en effectief?
Hoe breng je meer variatie aan in je behandelingen?

Rondom deze, en al je andere vragen organiseert de TCMA regelmatig intervisiebijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten, in een kleine groep van max 14 deelnemers, hebben steeds een therapeutisch en een vakinhoudelijk gedeelte.
In het therapeutisch deel bespreken we situaties uit je praktijk, waarbij je aanloopt tegen gedrag van de patiënt of reacties van jezelf.
In het vakinhoudelijke gedeelte bespreken we ingebrachte casuïstiek.
De setting is veilig en de sfeer opbouwend.

Alle dagen  van 12.00-18.00 uur. Max groepsgrootte 14 personen.

Docenten:

  • Willy Bakers, psycholoog, voor therapeutisch gedeelte
  • Marijke Pfeiffer, Katinka van Duijn, Tileke Bos, acupuncturisten/herbalisten, voor vakinhoudelijk gedeelte

Waar: Hotel Mitland, Utrecht
Kosten: € 450 voor drie dagen. De dagen zijn niet los te volgen.

Inschrijven via info@tcma.nl of via dit inschrijfformulier

Accreditatie: WM-C door NVA en Zhong (2 EC per dag)