Heb je in je vooropleiding geen medische basiskennis gehad? In dat geval heeft TCMA een opleiding Medische BasisKennis : MBK. Gedurende 10 lesweekenden en 2 extra lesdagen krijg je alle stof aangeboden die nodig is om met je acupunctuur opleiding te starten. De MBK wordt afgesloten met een examen.

10 weekenden, 2 extra dagen, 3 toetsdagen.
De MBK opleiding bestaat uit 22 lesdagen, verdeeld over 10 weekenden en 2 extra dagen. Daarnaast zijn er 3 extra toetsdagen. De lessen zijn op zaterdag van 11.15 – 18.15 uur en op zondag van 10.00 – 17.00 uur. De locatie is centraal: Hotel Mitland te Utrecht. De weekenden en lestijden lopen parallel met die van de acupunctuur opleiding. Daardoor heb je veel mogelijkheden om kennis te maken met de acupunctuurstudenten. Zij kunnen je veel vertellen over de opleiding en hun ervaringen.
Deze opleiding onderscheidt zich van andere medische basisopleidingen door haar hoge niveau, haar accent op praktijklessen en natuurlijk door het exact aansluiten op de eisen van de acupunctuuropleiding.

” We stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Maar net zulke hoge eisen aan de sfeer. Bij de TCMA leer je veel, in korte tijd, op hoog niveau, met perfect lesmateriaal, voor een geaccrediteerd diploma – in een ongedwongen en hartelijke leeromgeving. Medische Basis Kennis op HBO-niveau met veel praktijk en begeleiding.”

Niveau

De MBK opleiding is een intensieve opleiding op HBO niveau. De basis van de lesstof bestaat uit de anatomie, fysiologie en pathologie, inclusief het gebruik van de juiste medische terminologie.
Daarnaast komen ook nog vele andere onderwerpen aan bod, zoals psychologie, psychopathologie, medische ethiek, farmacologie, het leren opzoeken van medische informatie op internet, etc.

Naast de theorielessen zijn er ook praktijklessen “levende” anatomie en lichamelijk onderzoek.
Na het derde studieweekend is er een schriftelijke toets. Aan het eind van het studiejaar is er een schriftelijke en een praktische toets. Deze 3 toetsingen vinden plaats buiten de lesdagen om. Om aan de eisen te voldoen moet je voor alle toetsen een voldoende halen en minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Behalve de lesweekenden en toetsingsdagen moet je qua tijdsinspanning rekenen op minimaal 10 tot 15 uur zelfstudie per week. De bedoeling is ook dat je de stof (met name van de praktische vakken) buiten de lestijden om in intervisie- en oefengroepjes repeteert. Er zal ook gewerkt worden met individuele- en groepsopdrachten.

”Alles wat de moeite waard is om gedaan te worden, is de moeite waard om goed gedaan te worden. Medische Basis Kennis op HBO-niveau bij de TCM Academie. Even grondig als inspirerend.”

MBK noodzakelijk?

Heb je geen medische of paramedische opleiding? En ook geen opleiding tot verloskundige, diëtiste of HBO-verpleegkundige? Dan is het noodzakelijk om de MBK-opleiding te volgen. In overleg kunnen we ook bekijken of je misschien maar een deel van deze opleiding nodig hebt. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.
Bedenk dat je na je studie ook de juiste medische basisopleiding nodig hebt om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging voor acupuncturisten. Zie daarom ook “beroepsverenigingen”.

Vooropleiding
Ben je jonger dan 21 jaar, dan is minimaal HAVO verplicht. Ben je 21 jaar of ouder? Dan mag het vereiste HAVO niveau ook op andere wijze zijn verkregen. Wij verwachten dat je op HBO niveau kunt studeren, zelfstandig en vanuit een open en onderzoekende houding.

Beroepsverenigingen
Om na je acupunctuuropleiding lid te kunnen worden van een beroepsvereniging is het belangrijk dat deze niet alleen je acupunctuuropleiding erkent, maar ook je medische basisopleiding. De belangrijkste beroepsverenigingen voor acupuncturisten die geen (para) medische opleiding hebben zijn Zhong en VBAG. Beide vereningingen erkennen onze medische basisopleiding. Veel andere medische basisopleidingen worden niet erkend door deze verenigingen. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste opleidingen voor medische basiskennis niet voldoende aansluiten bij het vak van acupuncturist. Onze MBK opleiding is uiteraard wel precies toegesneden op de benodigde kennis en vaardigheden, zowel tijdens je studie als tijdens je latere beroepsuitoefening.

Sinds kort is het, naast andere beroepsverenigingen, ook mogelijk om lid te worden van de NVA. Daartoe dient ons MBK programma gevolgd te zijn, inclusief de opplusdagen, die wij tijdens de opleiding aanbieden.
TCM Academie Nederland is een van de weinige opleidingen die aan de kwaliteitseisen van de NVA voldoen.
Tot voor kort was het lidmaatschap van de NVA uitsluitend voorbehouden aan BIG-geregistreerden, maar vanaf nu zijn dus ook de TCMA studenten welkom.

Studiematerialen MBK opleiding

De lesstof wordt aangeboden in de vorm van syllabi en PowerPoint presentaties. De PowerPoint presentaties worden na de lessen via de elektronische leeromgeving beschikbaar gesteld.

Daarnaast gebruiken wij diverse (les)boeken en naslagwerken voor de verschillende onderwerpen. Voor de aanvang van de opleiding wordt je op de hoogte gesteld van de aan te schaffen boeken.

De bedoeling is dat je je vóór ieder lesweekend reeds verdiept in de hoofdstukken van de betreffende boeken. Op die manier is het eenvoudiger de grote hoeveelheid stof goed te verwerken.

“Je kostbare tijd steek je natuurlijk in een goede opleiding. De TCMA is een ervaren en inspirerend opleidingsinstituut en biedt een geaccrediteerde opleiding Medische Basis Kennis op HBO-niveau aan.”

Boekenlijst 2018-2019:

Verplichte boeken:

  • Mercks Manual Medisch Handboek, 2e druk. ISBN 9031343005/ 9789031343003. Deze versie is grotendeels ook gratis online beschikbaar op www.merckmanual.nl
  • Anatomie en fysiologie, een inleiding, Frederic H. Martini,
    Edwin F. Bartholomew, 6e druk, ISBN 9789043032346

Aanbevolen boeken:

Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, A.A.F. Jochems, F.W.M.G. Joosten, 30e druk, ISBN 9035233212/ 9789035233218

Accreditatie
Als een van de eerste in Nederland werd deze MBK opleiding geaccrediteerd door CPION. Deze accreditatie is een voorwaarde voor erkenning door verschillende ziektekostenverzekeringen.

Praktisch

  • Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, tel. 030-2715824.
  • Cursusdagen zijn steeds op zaterdag en zondag.
  • Cursustijd op zaterdag van 11.15 – 18.15 uur, op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
  • Collegegeld € 1990 voor 22 lesdagen.
  • Het praktijkexamen vindt plaats in Centrum Integrale Geneeskunde in Amsterdam
  • Houd rekening met ongeveer € 150,- aan boeken. Aanvullend lesmateriaal ontvang je via TCMA en is bij het collegegeld inbegrepen.

(Alleen de data, rooster met de vakken volgt na aanmelding)

Nieuw!

Collega’s, opgelet!!

In samenwerking met de NVA heeft de TCMA een MBK-opplus programma samengesteld, waarmee je punten kunt vergaren om lid te worden van de NVA, ook zonder (para-)medische vooropleiding. Je kunt direct lid worden en hebt dan drie jaar de tijd om je ECT’s aan te vullen tot 65. Ook tellen deze dagen als verplichte MBK-nascholingspunten. Twee vliegen in één klap! Dus als je al lid bent van de NVA, kun je een dag uit dit programma kiezen voor je jaarlijkse MBK opplus dag.

De TCMA heeft een onweerstaanbaar programma georganiseerd, waar je gewoon voor je plezier naar toe gaat. Alle bijeenkomsten zijn op vrijdagen van 14u-20.30u in Hotel Mitland, Utrecht. www.mitland.nl.

 

Programma TCMA MBK nascholingen en MW-C dagen, binnenkort volgen er nog een aantal dagen in de MW-C dagen. Kosten zijn € 110 per dag. Inschrijven kan via info@tcma.nl.

Iedereen, of je nu BIG geregistreerd bent of ex-BIG’ger bent, of ingeschreven staat in het abituriënten register, iedereen moet nu jaarlijks zijn Medische Basis Kennis bijscholen. Vorig jaar hebben we een bijzonder programma gedraaid, dat unaniem door de cursisten enthousiast werd ontvangen. Geroemd werden de boeiende sprekers en hun dito onderwerpen, de prettige ambiance en de ontspannen sfeer. Alle cursisten vonden onze aanpak met kop en schouders boven die van andere aanbieders uitsteken. Daar doen we het voor!

De nieuwe data en onderwerpen voor het najaar van 2018 zijn bekend.

Klik hier voor het volledige bijscholingsprogramma

Klik hier voor het inschrijfformulier voor het bijscholingsprogramma

Bijzondere onderwerpen door bijzondere mensen, bijscholen op een leuke manier.  We zijn blij dit in september weer te mogen presenteren.