Opbouw
De opleiding aan de TCMA is te vergelijken met een piramide. De basis van de piramide bestaat uit algemene medische basiskennis, opgedaan elders of via TCMA, plus het eerste leerjaar van de acupunctuur opleiding.

Eerste jaar
Het eerste jaar van de acupunctuur opleiding is zwaar en intensief. Je maakt kennis met veel nieuwe begrippen. Ook krijg je theorie te verwerken die je misschien niet altijd meteen kunt plaatsen. Aan de orde komen de filosofie van de Chinese geneeskunde, de Vijf Elementen, de Acht Regels, de Chinese fysiologie en de orgaanfysiologie volgens de TCM. Er is veel praktijk in het eerste jaar. Je leert meer dan 360 punten, verdeeld over 14 meridianen, precies lokaliseren. Ook begin je met prikken en krijg je al enig gevoel voor naaldtechnieken. In het eerste jaar ga je allereerst een snuffelstage lopen op een adres naar keuze. Daarna ga je echt aan de bak en loop je in het eerste jaar al echt stage. Je kunt je voorkeur stage adres ter goedkeuring voorleggen aan de stagecoördinator.

Tweede jaar
In het tweede jaar verdiepen we de theorie van het eerste jaar, inclusief de pathologie van de organen en meridianen. Ook beginnen we met de integratie van theorie en praktijk. Puntlokalisatie is nog steeds belangrijk. Nieuw is pols- en tongdiagnose. Je stelt mini-diagnoses en bijbehorende behandelplannen op. Je leert anamneses afnemen, de klachten vertalen in TCM-termen en tekenen bij de patiënt te interpreteren. Je loopt stage, waarbij je steeds zelfstandiger met patiënten aan de slag gaat. Daarbij zijn er steeds veel praktijk docenten aanwezig die over je schouder meekijken.

Het tweede jaar is essentieel. Je gaat alleen over als je kunt jongleren met alle lesstof. En het allerbelangrijkste: als je in de praktijk hebt laten zien dat je de theorie succesvol kunt toepassen.

Derde jaar
Een op de praktijk toegespitst jaar. Het jaar is opgebouwd rondom reguliere ziektebeelden, die volgens TCM-begrippen worden benaderd. Zo zijn er bijvoorbeeld lesdagen pediatrie, gynaecologie, infectie-ziekten, neurologie, sportblessures enzovoorts. Je loopt nog meer stage dan het tweede jaar. Er is verdieping van de therapeutische vorming, anamnese, diagnostiek en naaldtechnieken. Je kennis wordt breder en dieper, en je ontwikkelt steeds meer behandelstrategieën. We sluiten dit jaar – behalve met een theorie-examen – ook af met een praktijk-examen. Een voor jou onbekende patiënt ga je diagnosticeren en behandelen. Hierbij zijn 2 examinatoren aanwezig. Als je voor alles slaagt en een voldoende stage hebt gelopen, ben je gecertificeerd acupuncturist. Je kunt zelfstandig in de praktijk aan de slag!

download hier het TCM rooster 2018-2019 (pdf). (Alleen de data, rooster met de vakken volgt na aanmelding)

download hier het MBK rooster 2018-2019 (pdf). (Alleen de data, rooster met de vakken volgt na aanmelding)

Hierna ben je van harte welkom op de kruidenopleiding van TCMA of bij één van onze vele, boeiende nascholingen.

Praktisch

  • Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, tel. 030-2715824
  • Cursusdagen zijn steeds op zaterdag en zondag.
  • Cursustijd op zaterdag van 11.30 – 18.15 uur, op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
  • Praktijkexamens acupunctuur vinden plaats op Centrum Integrale Geneeskunde in Amsterdam.
  • Het collegegeld voor het studiejaar 2018/2019 bedraagt € 2195,-

Lestijden
Elk studiejaar bestaat uit 10 lesweekenden. De lessen zijn op zaterdag van 11.30 – 18.15 uur en op zondag van 10.00 – 17.00 uur. De locatie is centraal: Hotel Mitland te Utrecht.
Van alle lessen krijg je syllabi. Deze zijn bij het collegegeld inbegrepen. Niets uit deze syllabi mag gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur,  TCMA.
Daarnaast is een aantal boeken verplicht, een aantal is aanbevolen. De TCMA vindt het erg belangrijk dat je zo snel mogelijk Fingerspitzengefühl ontwikkelt. Vrijwel elk lesweekend staat er dan ook praktijk op het programma, altijd begeleid door meerdere docenten.