Medisch Westerse nascholingen/MBK opplus

De WM-B nascholingen van dit najaar waren een groot succes en wij zijn nu volop bezig  met een serie nascholingen vanaf februari ’22, waarbij de lat hoog ligt!
In de planning staan – op veler verzoek – o.a. Carel de Cock, cardioloog en Nielske Weggelaar, kinderarts. Ook zijn we in onderhandeling met een reumatoloog. Deze data volgen binnenkort.

Met onze medisch westerse nascholingen kun je westers-medische accreditatiepunten  vergaren. Zoals altijd staan onze nascholingen borg voor zinvolle informatie en inspiratie.
Want al is de accreditatie verplicht, onze nascholingen zijn geenszins verplichte nummers!

Voor de categorie WM-C (vakoverstijgend, door vakgenoten) kun je je nog inschrijven voor de nascholing van Katinka van Duijn, die is verplaatst naar 24 april, zie hieronder.
Ook is er nog plaats op de intervisie cyclus met Tileke, Katinka, Willy en Marijke. Zie tabblad ‘professionalisering’.

Nieuw zijn de masterclasses polsdiagnose, zie betreffend tabblad.

Voor alle dagen geldt een accreditatie van 2 EC per dag.

 

vrijdag 11 maart 2022, 12.00 tot 18.30 uur – WM-B;

Dorenda van Dijken, gynaecoloog, de menopauze en de impact hiervan.
Kosten: € 130

zondag 24 april 2022, 10.00 tot 17.00 uur | WM-C

Katinka van Duijn, acupuncturist, de impact van aanraking op patiënt en behandelaar. Interactieve les, deels praktijk.
Kosten: € 130

Bij ons als acupuncturisten is aanraken vaak een vanzelfsprekende handeling. Denk maar eens aan het voelen van de pols en/of de front mu punten. Meestal staan we niet stil bij het effect en de betekenis van aangeraakt worden. En deze betekenis voor de patiënt maar ook jou als behandelaar.
Het kan ook heel goed zijn dat je enige onzekerheid voelt bij het aanraken van de patiënt of juist door de reactie van een patiënt op jouw aanraking. Aanraken is vaak intuïtief, zoals wanner je automatisch de pols pakt van een patiënt. Maar aanraking kan echter ook bewust zijn.
Ik wil je in deze cursus inzicht geven qua theorie maar vooral ook praktische handvaten geven.

 In deze cursus:

  • Zul je verschillende manieren van aanraken gaan ervaren.
  • We delen met elkaar onze twijfels en kennis hierover.
  • Is alles onderbouwd vanuit TCM, Basale stimulatie en Massage vormen.
  • Ervaren wat de verschillende manieren van aanraken met jou en de ander doet. Wat is de impact op jouw als behandelaar?
  • En wat als aanraken te veel is?

 

zaterdag 21 mei 2022, 10.00 tot 17.00 uur | WM-C

Willem Pinksterboer, acupuncturist, De kracht van onzekerheid.
Kosten: € 150

 

Van het vertrouwde hoge niveau, in de vertrouwde prettige sfeer.

Alle bijeenkomsten zijn van 12.00-18.30 uur op vrijdag en van 10.00-17.00 uur op zaterdag en zondag in Hotel Mitland, Utrecht, www.mitland.nl.
Kosten: € 130/€ 150 per dag, incl. koffie en thee.
Waardering: 2 EC per dag

Inschrijven kan via het aanmeldformulier elders op deze pagina.

 

Intervisiedagen deze winter/voorjaar;

zie tabblad professionalisering

Klik hier voor het Intervisie Programma

 

Belangrijk nieuws voor collega’s met een MBK-vooropleiding

De NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) was tot voor kort alleen toegankelijk voor (para-)medici. Nu is het mogelijk om lid te worden van de NVA als je het bezit van een MBK-diploma van 65 EC (40+25 EC).

Voor de benodigde extra 25 EC kun je bij het Medisch westers nascholingsprogramma van de TCMA terecht. Elke dag telt voor 2 EC.

Je hebt na afstuderen drie jaar de tijd om die 25 EC te halen. Je kunt je dus al direct na afronding van je acupunctuur opleiding aanmelden als NVA-lid. In de drie daaropvolgende jaren kun je dan de benodigde 25 EC vergaren. Geen zware opgave want het programma is gevarieerd en razend interessant.

Extra voordeel: die dagen tellen meteen mee als verplichte Westers medische nascholing voor NVA-leden. Twee vliegen in één klap.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden tot de NVA met een MBK-diploma ook op www.acupunctuur.nl

Inschrijven medische nascholing