HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Programma

Tijdens de studie Medische Basiskennis doe je gedegen kennis op van de anatomie, fysiologie en pathologie, inclusief het gebruik van de juiste medische terminologie. Daarnaast komen ook nog vele andere onderwerpen aan bod, zoals psychologie, psychopathologie, medische ethiek, farmacologie en therapeutische vaardigheden. De lesdagen zijn verdeeld over 1 studiejaar.

Klik hier als je een beeld wilt krijgen van het lesrooster van MBK. Dit is het rooster van cursusjaar 2021-2022. Zodra het rooster klaar is voor cursusjaar 2023-2024 wordt dit gewijzigd.

En klik hier alvast voor de data van het lesrooster MBK 2022/2023.

Programma MBK opleiding:

 • Functiesystemen, cellen, weefsels, topografie
 • Algemene pathologie: genetisch, ontstekingen, kanker en tumoren
 • Spijsvertering
 • Circulatiestelsel, hart en bloedsomloop
 • Zenuwstelsel en sensorisch systeem
 • Ademhalingsstelsel
 • Motorisch systeem l, ll en lll
 • Hormonaal stelsel
 • Urinewegstelsel
 • Kindergeneeskunde
 • Voortplantingsstelsel en gynaecologie
 • Huid en infectieziekten
 • Farmacologie
 • Psychologie en psychopathologie
 • Wetenschappelijke informatie, medische wetgeving en ethiek.
 • Therapeutische vorming.

 Op 6 van de 20 dagen zijn er praktijklessen

Dat is behalve inspirerend ook noodzakelijk om feeling te krijgen voor het lichaam van de patiënt en voor de rol van therapeut. Verheug je dus op boeiende lessen anatomie in vivo, lichamelijk onderzoek en therapeutische vaardigheden.

De colleges en de praktijklessen worden verzorgd door ervaren artsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en psychologen met enorm enthousiasme voor hun vak en affiniteit met de complementaire zorg.

Gemiddeld 10 – 15 uur thuisstudie per week

Je studiebelasting hangt natuurlijk af van je vooropleiding, kennis en ervaring. Gemiddeld moet je rekenen op 10 tot 15 uur zelfstudie per week, naast de les- en toetsingsdagen.

Toetsing en presentie

Er zijn drie toetsmomenten: een theoretische toets (multiple choice en open vragen) in januari en juni, en een praktijktoets anatomie in vivo in juni.

Tentamens:

 • In januari en juni theorie: 3 uur, multiple choice/open vragen
 • In juni praktijkexamen: anatomie in vivo

MBK-diploma bij:

 • Voldoende voor theorie
 • Voldoende voor praktijk
 • Voldaan aan de aanwezigheidsverplichting van 80%

De MBK opleiding van de TCMA is geaccrediteerd door CPION voor 40 EC.