HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Collegegeld

Collegegeld opleiding Medische Basiskennis (MBK)

Het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 bedraagt € 2090 voor 20 lesdagen. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie.

Dit is inclusief :

  • Lesmateriaal (digitale syllabus, powerpoints)
  • Examens
  • Koffie en thee

Wil je korting?

Doorstroomkorting van €150 op het cursusgeld van het eerste jaar van de opleiding acupunctuur, als je bij de TCMA je MBK-diploma hebt behaald.

STAP-Budget

Als je gaat studeren bij de TCMA kun je in aanmerking komen voor een STAP-budget voor het studiejaar 23-24 . Dit is een vergoeding van maximaal € 1000 per jaar. Deze vergoeding wordt rechtstreeks naar de opleiding overgemaakt en vervolgens als een korting op het collegegeld verrekend.

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie. De regeling komt in de plaats van de aftrekbaarheid van collegegeld bij de belasting.

Het STAP-budget is beperkt. In 2023 is er € 170 miljoen beschikbaar. Meer informatie over het beschikbare budget, de voorwaarden en de aanvraagperiodes vind je op het STAP-portaal.

Let op: Omdat de STAP-aanvraag minstens 4 weken vóór aanvang van de opleiding gedaan moet worden en de opleiding eind augustus van start gaat is 3 juli de laatste datum waarop het STAP budget aangevraagd kan worden. Dat betekent dat je je (ruim) vóór 3 juli voor de opleiding moet hebben ingeschreven om kans te kunnen maken op het STAP budget.
Omdat de STAP-regeling na dit jaar wordt afgeschaft en er voor de 2 overige aanvraagperiodes dit jaar allerlei restricties gaan gelden is 3 juli mogelijk de laatste kans om van dit opleidingsbudget gebruik te maken.

De opleidingen van TCMA zijn geaccrediteerd door CPION waarmee wij toegang hebben tot registratie bij DUO/UWV voor de STAP aanvragen