HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Accreditatie

Kwaliteitsopleiding Medische Basis (SHO)

De CPION geaccrediteerde opleiding MBK (Medische Basiskennis) bij de TCMA is onderwijs op HBO niveau, geheel volgens de richtlijnen van PLATO. Onze MBK opleiding onderscheidt zich van andere medische basisopleidingen door haar hoge niveau en haar accent op praktijklessen.

De MBK opleiding van de TCMA is geaccrediteerd door CPION voor 40 EC.

Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

Na afronding van onze opleiding Medische Basiskennis voldoe je aan de eisen van PLATO, ontvang je een door CPION geaccrediteerd diploma en ben je ingeschreven in het door zorgverzekeraars erkende abituriëntenregister van CPION. Inschrijving in het abituriëntenregister is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat je toekomstige patiënten, mits aanvullend verzekerd, in aanmerking (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

En: met het behalen van je diploma Medische Basiskennis voldoe je aan de toelatingseisen voor de driejarige acupunctuuropleiding van TCMA.