TCMA Postgraduate: TCM nascholing

Hoe meer je weet, des te meer weet je hoe weinig je weet. Als je de basisopleiding met succes hebt afgerond is de honger naar kennis meestal niet gestild. De onmetelijke rijkdom van de Traditionele Chinese Geneeskunde lonkt. En vrijwel iedereen verlangt er naar om de TCM nog meer te doorgronden. TCMA organiseert elk jaar allerlei inspirerende nascholingen.

Agenda

TCMA is verbonden met TCM Postgraduate, hét nascholingsinstituut op het gebied van TCM. TCM Postgraduate realiseert zich dat jouw tijd kostbaar is en dat je die niet wilt verspillen aan wissewasjes. TCM Postgraduate heeft dan ook een nascholingsprogramma met boeiende onderwerpen. En niet te vergeten: gunstige lestijden op een makkelijk bereikbare locatie. De nascholingen zijn steeds op vrijdagen van 14 tot 20.30 uur in het Victoriahotel te Amsterdam.

Geaccrediteerd door NVA en Zhong

Beroepsverenigingen stellen het volgen van nascholingen verplicht voor je registratie. De nascholingen van TCM Postgraduate worden ter accreditatie aangeboden aan de NVA en Zhong. In het overzicht van nascholingsdagen op de website van TCM Postgraduate staat per cursus vermeld of deze geaccrediteerd is. Deze informatie is ook op de websites van de beroepsverenigingen terug te vinden.

Nascholing hoeft ook geen vervelende verplichting te zijn. Op nascholingen tref je vakgenoten, studiemaatjes en oud-docenten. Bovendien zijn de docenten die TCM Postgraduate aantrekt toppers uit binnen- en buitenland. Colleges en lesmateriaal zijn zorgvuldig voorbereid. De nascholingen van TCMA zijn inspirerend en stimulerend, zoals nascholingen horen te zijn.

MBK-OPPLUS: Het bijscholingsprogramma van TCMA

In samenwerking met de NVA heeft de TCMA een MBK-opplus programma samengesteld, waarmee je punten kunt vergaren om lid te worden van de NVA, ook zonder (para-)medische vooropleiding. Je kunt direct lid worden en hebt dan drie jaar de tijd om je ECT’s aan te vullen tot 65. Ook tellen deze dagen als verplichte MBK-nascholingspunten. Twee vliegen in één klap! Dus als je al lid bent van de NVA, kun je een dag uit dit programma kiezen voor je jaarlijkse MBK opplus dag.

De TCMA heeft een onweerstaanbaar programma georganiseerd, waar je gewoon voor je plezier naar toe gaat. Alle bijeenkomsten zijn op vrijdagen van 14u-20.30u in Hotel Mitland, Utrecht. www.mitland.nl.

 

Programma TCMA MBK nascholingen en MW-C dagen, binnenkort volgen er nog een aantal dagen in de MW-C dagen. Kosten zijn € 110 per dag. Inschrijven kan via info@tcma.nl.

Iedereen, of je nu BIG geregistreerd bent of ex-BIG’ger bent, of ingeschreven staat in het abituriënten register, iedereen moet nu jaarlijks zijn Medische Basis Kennis bijscholen. Vorig jaar hebben we een bijzonder programma gedraaid, dat unaniem door de cursisten enthousiast werd ontvangen. Geroemd werden de boeiende sprekers en hun dito onderwerpen, de prettige ambiance en de ontspannen sfeer. Alle cursisten vonden onze aanpak met kop en schouders boven die van andere aanbieders uitsteken. Daar doen we het voor!

De nieuwe data en onderwerpen voor het najaar van 2018 zijn bekend.

Klik hier voor het volledige bijscholingsprogramma
Klik hier voor het inschrijfformulier voor het bijscholingsprogramma

Bijzondere onderwerpen door bijzondere mensen, bijscholen op een leuke manier.  We zijn blij dit in september weer te mogen presenteren.

Wat zijn de bijscholingseisen van NVA?

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur laat sinds juni 2018 ook acupuncturisten toe die minimaal 40 ECTS MBK hebben gevolgd. In de eerste registratieperiode van het praktiserend lidmaatschap zijn zij verplicht extra WM-scholing te volgen.

Deze WM-scholing is onderdeel van het nascholingsprogramma van TCMA: MBK-opplus.

Zodra je NVA lidmaatschap is ingegaan kun je aan het bijscholingsprogramma beginnen. Je krijgt 3 jaar de tijd om aan de bijscholingseisen van NVA voldoen.

Inhoud van de nascholingsdagen
Om lid te kunnen blijven van de NVA ben je verplicht 6 nascholingsdagen te volgen die betrekking te hebben op vakinhoudelijke aspecten:

  • Acupunctuur
  • TCG
  • Kruidengeneeskunde

Naast deze vakinhoudelijke nascholingsverplichting dienen 3 dagen betrekking te hebben op westerse geneeskunde. Deze verplichting bestaat maximaal uit:

10 ECTS WM-B scholing (5 dagen)

Dit betreft aanvullende kennis van Westers medische basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie en hun toepassing binnen de reguliere medische praktijk. Ongeacht de werkervaring ben je verplicht deze dagen te volgen.

15 ECTS WM-C scholing (7,5 dagen maximaal) 

Dit betreft aanvullende beroeps-ondersteunende vaardigheden zoals: therapeutische vaardigheden, ethiek en communicatie binnen de reguliere zorg.

Als je meer dan 5 jaar werkervaring hebt, met in de laatste 2 jaar minimaal 312 patiëntcontacturen, dan vervalt bovenstaande WM-C scholingseis.

In het geval van minder dan 5 jaar werkervaring wordt op individuele basis het aantal te volgen WM-C dagen berekend.

Het maximum WM-C dagen blijft 15 ECTS.

Samenvattend:

Om tot de NVA toegelaten te kunnen worden met het CPION erkende diploma MBK van TCMA (40 ECTS) dien je in de eerste registratieperiode van het NVA- lidmaatschap een bijscholingsprogramma te volgen om alsnog te voldoen aan de (minimale) NVA eisen m.b.t. de medische vooropleiding.

Je kunt na het behalen van je Medische Basis Kennis meteen volwaardig lid worden van de NVA, maar bent verplicht deze bijscholing binnen 3 jaar af te ronden om na je eerste registratieperiode lid te kunnen blijven.