Lesmateriaal en literatuur

Het lesmateriaal wordt door de docenten zelf samengesteld en is dus altijd up to date. Ook krijg je de powerpoints van de colleges.

Literatuur die aangemerkt staat als verplicht, dien je aan te schaffen.

Aanbevolen literatuur geldt als verdieping en verbreding van de basiskennis. Van die boeken heb je de rest van je leven plezier als naslagwerk.

Verplichte literatuur eerste jaar:

  • The web that has no weaver  | J. Kaptchuk (of NL-vertaling: Handboek Chinese Geneeswijzen)
  • The Foundations of Chinese Medicine | Giovanni Maciocia (of vertaling NL: Grondslagen van de Chinese Geneeskunde)
  • A Manual of Acupuncture | Peter Deadman
  • Holding the Tiger’s Tail | Skya Gardner-Abbate

Aanbevolen literatuur eerste jaar:

  • The Foundations of Chinese Medicine second edition | Govanni Maciocia
  • The Yellow Emperor’s Classic of Medicine | Maoshing Ni
  • Tongue Diagnosis | Barbara Kirschbaum
  • Huang Di Nei Jing Su Wen: An Annotated Translation of Huang Di’s Inner Classic– Basic Questions | Unschuld and Tessenow
  • A Practical Dictionary of Chinese Medicine second edition | Wiseman & Feng
  • Practical Diagnosis in Traditonal Chinese Medicin | Tietao Deng
  • Diagnosis in Chinese Medicine | Giovanni Maciocia
  • The Practice of Chinese Medicine second edition | Giovanni Maciocia
  • Needling Techniques for Acupuncturists | Chang Xiaorong
  • Chinese medicine revisited | Hamid Montakab

 

Verplichte literatuur tweede jaar:

  • Pulse Diagnosis | Li Shi- Zen of  Li Shi-Zhen’s Pulse studies
  • Pulsqualitaten des chinesisches Medizin auf einen Blick – Bartosz Chmielnicki
  • The art and practice of diagnosis in Chinese Medicine – Nigel Ching
  • The atlas of tongue diagnosis – Barbara Kirschbaum.

Aanbevolen literatuur tweede jaar:

  • Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine | Steven Clavey
  • The Treatment of Pain | Sun Peilin
  • Bi Syndromes | Vangermeersch & Sun Peilin
  • Nourishing Destiny | Lonny S. Jarrett
  • Who Can Ride the Dragon? | Zhang Yu Huan & Ken Rose
  • Keepers of the Soul | Nora Franglen
  • Healing with whole foods | Paul Pitchford
  • Recipes for self healing | Daverick Leggett

Verplichte literatuur derde jaar:

  • The practice of Chinese Medicine | Giovanni Maciocia

Aanbevolen literatuur derde jaar:

  • Dermatology in Traditional Chinese Medicine | Giovanni Maciocia
  • Gynaecology and obstetrics | Giovanni Maciocia
  • Shen’s Textbook on the Management of Autoimmune Diseases with Chinese Medicine | Shen
  • The Psyche in Chinese Medicine | Giovanni Maciocia
  • Bei Ji Qian Jin Yao Fang Prescriptions Worth a Thousand in Gold for Every Emergency Vol ll-lV | Sabine Wilms
  • Acupuncture in the Treatment of Children | Julian Scott & Teresa Barlow
traditional-chinese-medicine
tcma-acupunctuur-opleiding-literatuurlijst-a-manual-of-acupuncture
tcma-acupunctuur-opleiding-literatuurlijst-Pulse-Diagnosis-Li-Zhi-Zen