HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

STAP budget stopt helaas!

Helaas heeft de overheid besloten het STAP budget af te schaffen en kun je hier inmiddels geen aanvraag meer voor indienen. Het STAP-budget was een vergoeding voor scholing ter stimulering van de Arbeidsmarkt positie.

Voor het studiejaar 23-24 was juli ’23 laatste mogelijkheid om dit budget aan te vragen.

De opleidingen van TCMA zijn geaccrediteerd door CPION en geregistreerd bij DUO/UWV voor de STAP aanvragen, zie het STAP scholingsregister.