HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Meer nieuws over STAP budget

Als je gaat studeren bij de TCMA kun je in aanmerking komen voor een STAP-budget voor het studiejaar 23-24 . Dit is een vergoeding van maximaal € 1000 per jaar. Deze vergoeding wordt rechtstreeks naar de opleiding overgemaakt en vervolgens als een korting op het collegegeld verrekend.

STAP-budget is een vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie. De regeling komt in de plaats van de aftrekbaarheid van collegegeld bij de belasting.

Het STAP-budget is beperkt. In 2023 is er € 170 miljoen beschikbaar. Meer informatie over het beschikbare budget, de voorwaarden en de aanvraagperiodes vind je op het STAP-portaal.

Let op: Omdat de STAP aanvraag minstens 4 weken vóór aanvang van de opleiding gedaan moet worden en de opleiding eind augustus van start gaat is 3 juli de laatste datum waarop het STAP budget aangevraagd kan worden. Dat betekent dat je je (ruim) vóór 3 juli voor de opleiding moet hebben ingeschreven om kans te kunnen maken op het STAP budget.
Omdat de STAP-regeling na dit jaar wordt afgeschaft en er voor de 2 overige aanvraagperiodes dit jaar allerlei restricties gaan gelden is 3 juli mogelijk de laatste kans om van je opleidingsbudget gebruik te maken.

De opleidingen van TCMA zijn geaccrediteerd door CPION en geregistreerd bij DUO/UWV voor de STAP aanvragen, zie het STAP scholingsregister.