HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Nascholing

Kruidenopleiding

Wil jij herbalist worden?

Tijdens de tweejarige kruidenopleiding van TCM-postgraduate in samenwerking met TCMA leer je de werking van individuele kruiden en van de meest voorkomende formules kennen. Ook ontwikkel je de kunst om op basis van de juiste diagnose zelfstandig kruidenformules ‘op maat’ te maken en voor te schrijven.

De Materia Medica staat weliswaar aan de basis van deze kruidenopleiding maar je doet tijdens de kruidenopleiding meer dan alleen maar de planten van buiten leren. Je gaat ze (seizoensgebonden) proeven, ruiken & voelen.

Tijdens deze opleiding leer je al in een vroeg stadium formules (eventueel met modificaties) toe te passen. Je krijgt al snel live patiënten tijdens de les, waardoor je de opgedane kennis ook direct kunt toepassen in de praktijk.

Deze kruidenopleiding betekent voor je dagelijkse praktijk een geweldige uitbreiding van je therapeutische arsenaal. Je hebt je patiënten veel meer te bieden omdat je nu in staat bent zelfstandig kruidenformules voor te schrijven aan patiënten.

Achtergrond

Het gebruik van kruiden (groepen) ter bevordering van de gezondheid is wereldwijd al even oud als de geneeskunde zelf. Het is een kunst om de juiste formule voor te schrijven en ook de eventuele aanpassingen die nodig kunnen zijn bij de moderne mens.

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt kruidengeneeskunde toegepast volgens de filosofie van de vijf-elementenleer.

In een gezonde situatie houden alle elementen elkaar in evenwicht. Bij ziekte, als één of meerdere elementen uit evenwicht kunnen raken kan kruidengeneeskunde een van de behandelmethoden zijn bij het herstellen van de balans.

Zoals elk acupunctuur punt invloed heeft op het evenwicht tussen yin en yang, zo heeft ook elk kruid invloed op je energie.

Inhoud van de Kruidenopleiding

Materia Medica

Basis voor de 2-jarige Chinese kruidenopleiding is de klassieke indeling van de Materia Medica. Je leert energetische kwaliteiten kennen van de enkelvoudige kruiden en kruidengroepen.

We behandelen de kruiden aan de hand van de seizoenen zodat je de planten kunt proeven, ruiken, voelen en toepassen in het juiste seizoen. Omdat er veel kennis online beschikbaar is, gaan wij niet uitputtend alle kruiden toetsen maar beperken wij ons tot de vlaggenschip kruiden van elke categorie. Wij schenken wel degelijk aandacht aan alle kruiden en gaan juist aan de slag met de toepassing in de praktijk. We maken jullie ook wegwijs in het online opzoeken van betrouwbare onderzoeken en informatie.

Formules

Het opdoen van kennis over de enkelvoudige kruidengroepen zal worden afgewisseld met kruiden formules/formulegroepen.

Deze formules kun je als behandelaar direct toepassen in de praktijk en je wordt hierin wegwijs gemaakt doordat er elk weekend een live patiënt aanwezig zal zijn.

In het begin van de opleiding zullen er slechts enkele kruiden in die formules zijn waar je al kennis mee hebt gemaakt. Maar gaande weg herken je vrijwel alle kruiden in de formule.

Diagnostiek

Hoe goed jouw kruidenkennis ook is, de juiste behandeling begint met de juiste diagnose en het juiste behandelprincipe.

Daarom vormt diagnostiek (tong, pols, strategie van de differentiaal diagnose) tijdens de kruidenopleiding een centraal thema en ook hier besteden we aandacht aan om deze kennis op te frissen c.q. te verdiepen.

Les locatie

De lessen van de kruidenopleiding vinden plaats in het vertrouwde hotel Mitland en zullen worden verzorgd door meerdere top docenten die hun sporen in de kruidenopleidingen van de lage landen ruimschoots hebben verdiend.

Voor meer informatie: postgraduate

Duur van de opleiding

De Chinese kruidenopleiding bestaat uit 34 dagen verspreid over 2 jaar, verdeeld in 17 blokken van vrijdag en zaterdag.

Opbouw van de opleiding

De opleiding is modulair opgezet waarbij de cursisten kunnen kiezen om de opleiding op HBO-niveau te volgen en af te sluiten met een diploma of alleen bij de lesdagen aanwezig te zijn en af te sluiten met een deelname-certificaat.

Voor HBO niveau worden extra lesmateriaal, werkopdrachten, stagemogelijkheden, extra contacturen met de docenten en tentamens aangeboden.

Na het behalen van het afsluitend examen ontvangen de cursisten een diploma en zullen zij worden opgenomen in het herbalisten-register.

Mensen die alleen de lesdagen volgen, krijgen een deelname-certificaat.

Voor wie?

Als je opleiding acupunctuur aan TCMA met goed gevolg hebt afgerond kun je je kennis en ervaring als acupuncturist enorm verdiepen met de 2-jarige kruidenopleiding.

Indien je elders TCM kennis hebt opgedaan is het belangrijk dat je 100-120u stage ervaring hebt. Wij verzoeken je de opgedane TCM kennis en ervaring op het inschrijfformulier te vermelden zodat wij daarover contact met je kunnen opnemen en je vóór de inschrijvingsbevestiging weet welke eventuele aanvullende TCM-kennis je je nog eigen moet maken voor je tot onze kruidenopleiding kunt worden toegelaten.

Voor meer informatie: postgraduate.tcma.nl