HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Betty Croll

Betty heeft oorspronkelijk pedagogiek gestudeerd, later logopedie en journalistiek. Later heeft zij Shiatsu therapie gestudeerd aan zowel Qing Bai academie als bij de Zen shiatsu opleiding in Amsterdam van 2004-2007. In 2016 heeft zij de studie acupunctuur bij TCMA afgerond. Haar nieuwsgierigheid naar de Japanse acupunctuur maakte dat zij vervolgens de Toyohari opleiding in Amsterdam gevolgd heeft. Betty heeft mede de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland opgericht en was er voorzitter van 2017-2020, Tevens was zij medeorganisator van Het European Shiatsu Congres 2020 in Amsterdam. Betty heeft een eigen praktijk voor acupunctuur en shiatsu in Bussum.