HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Roland van der Putten

Roland startte als fysiotherapeut en studeerde in juni 2008 cum laude af als acupuncturist aan de TCMA te Amsterdam. Aansluitend deed hij de 2-jarige kruiden opleiding. Roland werkt als acupuncturist in zijn eigen fysiotherapiepraktijk in Amsterdam. Daarnaast werkt hij enkele dagdelen op het Centrum Integrale Geneeskunde te Amsterdam. Sinds 2009 is Roland als docent verbonden aan de TCMA. Hij geeft daar lessen anatomie en verzorgt ook meridiaan lessen. Tevens is Roland studiebegeleider van de MBK.