HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Willem Pinksterboer

Met veel plezier werkt Willem als acupuncturist en herbalist in zijn praktijk in Haarlem. De oosterse levensbeschouwing is zijn grote passie. Dat brengt hij niet alleen tot uitdrukking in zijn manier van werken met zijn patiënten, maar ook in de lezingen die hij geeft, in de artikelen die hij publiceert op zijn blog en natuurlijk in de lessen die hij verzorgd bij de TCMA. Willem geeft de Wu Xing lessen in het eerste jaar en samen met andere docenten de klinische lessen in het derde jaar.