HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Thecla Hekker, het microbioom | WM-B

Ons microbioom; de sleutel tot gezondheid maar niet de heilige graal!

In deze nascholing wordt aan de hand van ons (innerlijke) ecosysteem en de nieuwste inzichten daaromtrent ingegaan op onder meer de darm-breinas en het urogenitaal microbioom. Waar wordt de samenstelling door beïnvloed? Wat kunnen we zelf doen?

Tevens gaan we in op “Infectieziekten in een veranderende wereld met aandacht voor klimaatopwarming en zoönosen”. Verwachten we neglected tropical diseases (NTDs) in Europa of zelfs in Nederland? 

Suggesties voor andere onderwerpen of vragen op medisch microbiologisch gebied zijn welkom. Dan graag deze voor 1 november mailen!

Datum: vrijdag 9 december | 12-18.30

Plaats: Hotel Mitland Utrecht

Kosten: € 125