HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Beroepsinhoudelijk

In Nederland zijn ongeveer 2200 geregistreerde acupuncturisten. Deze groep is groeiende. Acupunctuur wordt steeds vaker serieus genomen door de reguliere zorg. En vrijwel alle verzekeraars hebben (en houden!) acupunctuur in hun aanvullende pakket.

TCM steeds populairder
Een andere kijk op ziekte en gezondheid – dus ook TCM – wordt in Nederland steeds populairder. TCM heeft antwoorden waar we in het Westen veel van kunnen leren. Niet alleen op klachten die we in onze moderne maatschappij zien, denk aan burn-out, ADHD, ADD, allergieën, vruchtbaarheidsproblemen of migraine. Ook bij allerlei chronische ziekten kan de Chinese geneeskunde verlichting bieden. In deze gevallen richt de behandeling zich vooral op het verbeteren van de conditie van de patiënt. Eventuele reguliere therapieën kunnen daardoor beter hun werk doen. Bijwerkingen zijn vaak minder hevig, of kunnen worden behandeld.

Veel samenwerking
Omdat het welzijn van patiënten vaak gebaat is bij een alternatieve (of additionele) therapie, zien we steeds meer samenwerking tussen het reguliere en het alternatieve veld. Veel artsen verwijzen door naar acupuncturisten. En ook ander stromingen in de maatschappij stimuleren ‘duurzame’ vormen van geneeskunde. De behoefte aan goed geschoolde acupuncturisten zal dan ook alleen maar toenemen.